ανέβα

η ιδέα της κλίμακας

Μια ιδέα που ξεκίνησε από την ανάγκη μας για έναν τέτοιο χώρο...

*Κλίμαξ… Mια απλή και φιλική “κοινωνία” της οποίας οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα είναι αγνά και προσιτά.
Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της αυτά τα λόγια έπρεπε να μας δείχνουνε το δρόμο. Η επιλογή του τελευταίου γράμματος “ξ” στην επικοινωνία μας και η γεωμετρία του, εμπεριέχει και συμπληρώνει την διαχρονική αξία και την ελληνικότητα που απαραιτήτως ζητούσαμε. Η κατά συνθήκη προσθήκη της σκάλας- κλίμακας μας παραπέμπει στην απόδοση στη Βυζαντινή εικονογραφία, της “Κλίμαξ του Ιωάννη του Σιναϊτου”, από όπου εμπνευστήκαμε το όνομα. Εκλεκτές βραδιές οίνων και γεύσεων, επιλεγμένες παρουσιάσεις βιβλίων και μουσικά γεγονότα προτείνουν κάθε φορά στους πολίτες της Λάρισας κάτι διαφορετικό με σκοπό την γνώση και την επικοινωνία. H εξυπηρέτηση είναι self service και ο μη καπνιστής αντιμετωπίζεται με σεβασμό, η ποιόοητα ζωής άλλωστε προκύπτει από τις επιλογές μας υποδηλώνοντας ότι ο πολιτισμός μας είναι τόσο τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε όσο και η διατροφή που επιλέγουμε.

«Η ελληνική, κατά βάση, παραδοσιακή γεωργία και κτηνοτροφία, βασισμένες στο σεβασμό προς τη φύση και τον άνθρωπο, τείνουν να εξαφανιστούν. Ωστόσο, νέοι παραγωγοί- μεταποιητές εργάζονται προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των φυσικών τους κανόνων και πρακτικών στη σύγχρονη παραγωγή απευθυνόμενοι στον καταναλωτή με αλήθεια. Αυτούς οφείλουμε να στηρίξουμε». «Ο χώρος που διαλέξαμε για το εγχείρημά μας δε θα μπορούσε να είναι άλλος από το Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, το σημαντικότερο και ομορφότερο σημείο της πόλης μας. Ήταν ο στόχος μας, παρόλες τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που συνδέονται με αυτό. Ο διάκοσμος με κατεξοχήν φυσικά υλικά και χρησιμοποιημένα, όπως και η γενικότερη φιλοσοφία των ημερών μας, μας έκανε να δουλέψουμε πάνω σε απολύτως ανακυκλώσιμα υλικά και χωρίς πολλές επιτηδεύσεις και πολλά χρώματα”.

*Η “Κλίμαξ” (κλίμακα-σκάλα στα νεοελληνικά) είναι ένα σπουδαίο σύγγραμμα του Αγ. Ιωάννου του Σιναϊτου, το οποίο περιγράφει την πορεία προς τη Θέωση σαν μία ανάβαση σε μία σκάλα προς τον ουρανό, κάθε σκαλί της οποίας είναι μία αρετή που πρέπει να κατακτήσει ο πιστός για να πετύχει το σκοπό του και να μην κατακρημνιστεί από αυτή. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να αποτελέσει ένα “εγχειρίδιο” μοναχών κατά παραγγελία του ηγουμένου τους Ιωάννου στο μοναστήρι της Ραϊθού.


'
/