ανέβα

σκίτσα

σκιτσάραμε με θέμα την "Κλίμακα"...

'
/